Alcúdia i El Dimoni.

      A Alcúdia, cada 16 de gener, surt el Sant Antoni que va repartint llepolies entre els infants. El segueixen un esbart gros de dimonis que reparteixen granerades a tot el públic assistent, sense distinció d'edat. A partir d'aquí les encalçades i corregudes de la multitud es van succeint durant prop de dues hores pels carrers del centre històric de la vila, enmig d'una gran bulla.

       La colla de dimonis d'Alcúdia pertany al Centre de Cultura Tradicional Sarau Alcudienc, entitat impulsora de tot allò que representa la cultura tradicional. Actualment la colla de dimonis d'Alcúdia està formada per 18 persones, es tracta però d'un grup obert a noves incorporacions per tant, el nombre pot variar d'any en any. Són dimonis que no tenen nom i surten el 16 de gener, vetlla de Sant Antoni. El vestit és el mateix per tots els dimonis però cada una de les carotes és diferent. Els dimonis d'Alcúdia no fan ball específic, interactuen molt amb el públic i realitzen una sortida molt espectacular de l'ajuntament incloent, fins i tot, escalada per la façana.

        A més per Sant Antoni la colla dimonis de la Mar fa un correfoc a Malpàs.