Na Marranxeta      L'agost de 2004 es presentà per les festes de Sant Roc a Alaró la primera bèstia de foc infantil de Mallorca, peça d´uns 20 kg. i amb nou punts de foc, portada per un sol "marranxet" dels que formen la colla (una vintena d'al·lots i al·lotes de 10 a 14 anys, ajudats en tot moment per dimonis adults. Balla sempre acompanyada pels seus timbalers.

       La figura va ser construïda per Kake Portas i és una reproducció de Na Marranxa.