Lloret i el Dimoni

      Els dimonis des de sempre han estat protagonistes destacats de les festes de Sant Domingo que es celebren a Lloret de Vistalegre que es celebren a principis d'agost.

No s'ha pogut confirmar la intervenció del dimoni als balls dels cossiers o a les festes que es celebraven als segles XVII i XVIII. El que sí que és evident és que el dimoni Cucarell és un protagonista significatiu en els programes de festes del segle XX. Malgrat que no és present als programes de principis de segle és ben coneixedor que mestre Bernat Corredor era el dimoni del poble. En aquest sentit és destacable la nota que acompanya el programa de festes de l'any 1928: "Nota: Los adornos e iluminaciones harán la delicia de los asiduos concurrentes, y el COCODIMONI el espanto de chicuelos y traviesos."

El dimoni llorità encarnat per mestre Bernat Corredor fou un dels dimonis més coneguts de la comarca. Es tractava d'un dimoni que recorria diferents festes arreu de Mallorca, ja que compaginava la feina de cacaueter amb l'ofici de dimoni.

Existeix una descripció, feta pel pare Rafel Ginard al seu escrit Sant Joan, la meva terra, arran de la presència del dimoni llorità a les festes del poble de Sant Joan:

"En aquesta revetla hi ha dimoni: un llurità, cacaueter, que exercia el doble ofici en totes les festes populars de mitja Mallorca. En lloc de coa, al lloc corresponent, hi portava un picarol. El dimoni, ultra son ofici de perdre ànimes, servia per fer jues i juanets a les rodelles mentres cremaven; per caure, estenallat, al tro final; per posar ordre en les corregudes que se feien el dia de Sant Joan Degollat, immediatament després de l'ofici; per entreteniment i por dels infants i dels grans i tot..."

"L'horabaixa del dissabte se passejaven les xeremies per la vila, amb el dimoni davant davant, que és un dels papers principals de les festes. El que feia de dimoni era de Lloret; era "el qui ho feia millor de Mallorca", deia ell. Li donaven 30 ptes. i unes espardenyes. Ni el de Montuïri ni el de Petra donaven tan bon compte, ni tenien una carota tant de dimoni". 


Foto:Potti