Drac d'AndratxDrac de la colla Dragomonis d'Andratx, com no podria ser de un altre manera inspirat amb la Dragonera, construït per Manual Alba al 2022.