Dimonis de Son Ganxó

 

Colla creada l'any 2009 per respondre a l'interès de la gent jove del poble pel món associatiu però sobretot pel món del foc.

Van vestits amb calçons lila i camisola negra. Cada membre es va crear la seva màscara, mitjançant uns tallers que realitza la colla.

Per la Mare de Déu de setembre sorgí, a iniciativa de l'Ajuntament, una colla de caps de bou, acompanyats per un dimoni, de Son Ganxó, obra de Kake Portas. Ja sortiren acompanyants de dimonions i fou cosa de poc temps que es convertissin en una colla de correfoc.