En Cep
        Construït l´any 2013, per Miquel Angel Llabrés, Bernadí Mateu, Pedro Pérez, Antònia Busquets i Pep Sureda, el seu nom "Cep" prové de la vinya, amb molta relació d'on és la bèstia Binissalem. 

        És portat per una persona, els seus braços i cames són articulats, amb 8 punts de foc a l´esquena i dos a les mans, una alçada de 3,82 m i fet d´alumini.