En Cep


Construït l'any 2013, per Miquel Àngel Llabrés, Bernadí Mateu, Pedro Pérez, Antònia Busquets i Pep Sureda, el seu nom, Cep, és una paraula provinent del món de la vinya i amb molta relació amb Binissalem, lloc d'on és la bèstia.

És portat per una persona. Els braços i les cames són articulats. Té vuit punts de foc a l'esquena i dos a les mans. Fa una alçada de 3,82 m i és fet d'alumini.