Manacor i El Dimoni

SANT ANTONI

     El documets més antic és del 1705 del dimoni que formava part de la dansa dels cossiers.
     No hi ha documentació que permeti saber si en el segle XVIII jo hi habia dimonis per Sant Antoni.
     El 1883 a la revista "Ignorancia" es pot llegir crònica dels dimonis, però la primera refèrencia escrira que hi havia tres dimonis és de 1898. Hom creu que podria ésser que els tres dimonis sortissin de la comèdia estrenada l'any 1874.
     L'any 1906 la carota es fa nova, probablement ja és la definitiva que ha arribat als nostres temps, reformada i restaurada moltes vegades.
     El 1969 amb un nou impuls que prenia la festa, s'afegí un dimonió que perdurà per espai de 7 o 8 anys.
     La festa estava en perill, però renaix, i el 1982 es creà el Patronat de Sant Antoni.
     L'any 1985, segurament a causa de l'auge de les dimoniades, es crearen dos dimonis grossos. Aquest dos dimonis no arrelaren dins la festa, ja que l'any 1993 es decidí recobrar el sentit primer del ball. 
    Fins els nostres dies, són els mateixos del començament, dimonis Gros i dos dimonis petits.
    A Manacor és tradició que molts dels foguerons tinguin figures i elements al·legòrics de la festa, això fa que el capvespre de dia 16, tot el poble visiti els foguerons escampats per tots el racons de Manacor. 
     La figura que no falta quasi mai damunt els foguerons és el Dimoni Gros.... se'l pot veura de totes maneres possibles.

    Davant el portal de cas Basiner, comença el primer ball del dia 16 de gener a Manacor, després a l'ajuntament, el dimoni puja a la -sala i pren possessió de la cadira del Batle, aquest dia comanda ell a la ciutat.
    Els Dimonis van ballant pel poble fins que comencen les Completes. Després són els encarregats d'encendre el primer fogueró al que seguiran tots els altres... fins acabar a les tantes del vespre.
    Al sendemà al capdavant de les beneïdes.... i a les vuit del vespre a sa Bassa, el darrer Ball.

   Dimoni de Can Lliro, a mitjans del anys 90 a Manacor una colla creàrem un Sant Antoni alternatiu. Anàvem, com els originals, en camió, fèiem dues voltes pel poble i després acabàvem a Can bulla. Això durà només dos anys, però la figura del fals dimonis Gros no va deixar de comparèixer cada any al cafè Can Lliro dia 16 de gener, i quan vénen els dimonis oficials, sempre fan un ball plegats.

   Dimonis Amics de Sant Antoni, sense pretendre ser la competència del dimoni Gros de Manacor, la colla de l'associació Cultural Amic de Sant Antoni de Viena, neix ja des dels seus origens amb la idea que l'ambient del vespre de San Antoni sigui als foguerons de tota la comarca, s'estrenà l'any 2007 amb formen part Sant Anotni i sis dimonis.

DIMONIS DELS COSSIERS DE MANACOR

    Fa molts pocs anys que reaparegut aquest oblidat boiet, va vestit d'una manera molt semblant als dimonis petits de Sant Antoni, hivernat duran 90 anys.. surt per les festes de primavera que es celebrem a Manacor el mes de maig, balla fent burla dels moviment del cossiers, obri pas i fa lloc per als balls punyint als al·lots.

DIMONI DE SANTA CATALINA

   El novembre de 1999 es creà una nova dansa ritual on nou nines dansaires , una vestida de Beata i un dimonis dolent que s'apodera d'una gerra de les nines i la tira a terra. El podem veura cada any a principis de novembre al barri de Santa Catalina.

S'ALICORN
 
   Vestit de frare, assegut a una cadira de rodes... Juntament amb el Gegant i els Moretons, forma part de les festes de Sant Domingo del covent de Manacor, el seus orígens es remonten al segle XIV. Segons la tradició, S'Alicorn podria representar al dimoni obligat eternament a haver de fer llum als frares durant els seus càntics.