S'Arenal i El Dimoni 
       El Dimoni de ses Arenes és un projecte de Dídac Martorell per a les comarques de Son Sunyer i s'Arenal, amb l'objectiu de fer festa d'arrel i obert a la participació. Per a elaborar el projecte s'ha partit de la imatgeria tradicional dels dimonis des Pla i es Raiguer i de la informació històrica dels nostres pobles, de tal manera que se n'ha elaborada una llegenda sobre el seu origen. Esperam que els tres anys de preparació  hagin valgut la pena i que el dimoni tengui bona acollida a la terra del marès :)!