Diables de Maó

     En origen, els diables de Maó formaven part de la mateixa colla de gegants de Maó. La colla es va crear el 1998.  La visita dels diables de l´Arboç l´any 1997, va encendre el foc dels maonesos per crear la seva colla de foc.

     Vestits amb cassaca negra amb caputxa i banyes vermelles, calçons amples de color negre, amb batucada pròpia i  amb la seva bèstia de foc Cap de Fibló,  fou construïda l'any 2000.

Contacte:diablesdemao@hotmail.com