Sant Joan i el Dimoni

       El grup dels Dimonis de Sant Joan es compon de 7 figures creades per Antoni Roig i Sierra que representen els set pecats capitals: Avarícia, Enveja, Gola, Ira, Luxúria, Peresa i Supèrbia. La primera d'elles va ser creada l'any 1983 i les altres varen aparèixer en els anys següents. Els vestits són de tela de sac i estan pintats per diferents pintors locals. Les màscares són de fusta tallada i les banyes són de boc. Duen barrota de canyaferla i llendera de ullastre i corda de pita.

     Els dimonis de Sant Joan són presents en moltes festes, especialment a l'horabaixa del dia de la revetlla de la festa d'estiu, en que, acompanyat per les xeremies, encalça els jovençans i els dóna llanderades si els agafa.