Manafoc


        D'un grapat de joves manacorins va néixer aquest projecte, que inicia el  seu camí l´any 2005,  amb molt d'esforç.  El 2009 sorgí com a colla de dimonis, ha crescut fins  a consolidar una colla de dimonis dins Manacor. 

       Constituïda com una associació juvenil, té com a objectiu mantenir viva la tradició dels correfocs i els dimonis, Manafoc és una colla de dimonis i grup de percussió del terme de Manacor, el qual du a terme espectacles com correfocs, esdeveniments a l´aire lliure, passacarrers.... 

       Manacor és territori del dimoni de Sant Antoni. Per això els dimonis de correfoc tenen els vestits a imatge i semblaça del dimoni patró.