Drac de na Coca

             

         Entre moltes més llegendes, una de les més èpiques és la del Drac de na Coca. Devers l´any 1776, es va començar a murmurar a Palma que per la part de la Portella, sortia els vespres un gran drac. Veïnats de la catedral asseguraven que sentien estranys i inquietants renous durant la nit. Llavors, es va començar a dir que hi havia nins que havien estat devorats per una teriible bèstia. Finalment, al diabòlic dragó l'havien vist al carrer de Can Clapers. Una nit el noble cavaller Bartomeu Coc, quan es dirigia a casa de la seva promesa pel carrer de la Portella, va sentir un renou estrany. A través de la dèbil claror que emetia un fanal d´una fornícula del carrer, va intuir un figura del temut rèptil que estava disposat a envestir-lo. El noble Coc desembeinà l´espasa i amb un cop sec dona mort a la bèstia. El Drac que havia amargat la vida al veïnatge resultà ser un cocodril, que no se sap com havia arribar a l´illa i es va criar a les clavegueres de Palma.

        El rètil fou dissecat i avui es conserva en el Museu Diocesà. Per encàrreg de l´Ajuntament de Palma, el Drac de na Coca va ser realirzat per Kake Portas i presentat a les festes de Sant Sebestià de 2011. A poc a poc ha agafat bastant de protagonisme dins els actes oficials de l´ajuntament de Palma,  i participa en correfocs de les festes de Sant Sebastià i de Sant Joan.