Vilafranca i El Dimoni

EL DIMONI DE LA BEATA

   Vilafranca té dimoni però no té beata, i això que pareix que sempre ha estat així, són els sis del capvespre d'un infernal mes de juliol i el tradicional dimoni de la beata amb un sol de mil dimonis, acompanyat pels caparrots, pega fuatades als nins crideners que fugen cametes me valguin pels carrers del poble. No pot veura ningú aturat i això fa que tot l'horabaixa sia un anar i venir d'allots que s'estreyen la bufeta. Fa dues sortides per les festes de la Beata, una el divendres i l'altre el diumenge de la darrera setmana de Juliol. 

EL DIMONI DE SA REVOLTA
   Sa revolta és una festa popular de disbauxa nocturna passada per aigua creada 1990. Quan a la festa s'hi afegí el dimoni, fou el dimoni de la Beeta, amb el temps es crear un propi... Amb l'arribada d'aquest nou dimoni, sortiren un parell d'anys plegats, després quan el deixà totsol, els organitzadors començaren a fer caparrots de personatges del poble per ajudar-lo a aparrussat gent 'revoltara'.