Mesures de seguretat    

Al públic espectador i a les persones que hi participen:

• Informau-vos bé per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i els serveis de l'ordre perquè la vostra participació al correfoc sigui una autèntica festa.

• La roba més idònia per assistir a un correfoc és la de cotó, amb mànigues, calçons llargs, un capell de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus. Evitau participar activament en l'acte, si duis roba de fibra sintètica, ja que provoca cremades greus en el cas que accidentalment s'encengui.

• Protegiu-vos els ulls amb ulleres protectores i les oïdes amb taps auditius per evitar lesions auditives. L'exposició prolongada i continuada de més de 80db pot provocar lesions auditives a curt i a llarg termini.

• Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tirau-vos en terra i rodolau per apagar les flames. Sobretot, no correu, les flames s'estendrien i serien més virulentes.

• Esperau la comitiva del correfoc als carrers amples i evitau, en la mesura que sigui possible, les aglomeracions i els cúmuls de gent.

• No demaneu aigua als veïns, així evitareu cúmuls i relliscades, i també evitareu que la pólvora es banyi i exploti, en lloc de cremar-se.

• No ocupeu l'espai on el grup de foc fa l'actuació i no n'agafeu ni en destorbeu cap dels membres que participen de l'espectacle.

• No es pot encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o receptacles del material pirotècnic, ni dels portadors del material.

• Les persones que hi participen han de mantenir la distància de seguretat adequada per no exposar-se a les espurnes i detonacions dels productes pirotècnics que s'usen tradicionalment.

El públic que vulgui participar activament en els correfocs haurà de seguir les normes de seguretat següents:

Utilitzar vestits i calçat resistents al foc, i en cap cas roba de fibra sintètica. Dur capell o mocador al cap, dur sabates esportives o calçat consistent, sempre ben cordat, i mai sandàlies ni xancletes.

Seguir en tot moment les instruccions del servei d'ordre i de suport a l'acte.

Botar sempre endavant i mai enrere, individualment o bé en grups molt reduïts, sense col·locar-se mai entre els timbalers i els actuants, i no destorbar cap membre de les colles.

En tots els casos i, per tant, també si es produeix un accident, l'incompliment d'aquestes mesures de seguretat i recomanacions per als actes de foc serà responsabilitat de cada participant.

El servei de l'ordre es reserva el dret d'expulsar del correfoc aquelles persones que no portin roba adequada per a l'acte i que no actuïn correctament en aquest espectacle.

Als propietaris d'establiments i als veïns:

• Per evitar accidents, retirau del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com ara cossiols, taules, cadires, para-sols i altres objectes situats a la via pública.

• Retirau els vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc, per evitar danys a la gent i al vostre propi cotxe.

• Tancau les portes, les finestres i els balcons, i protegiu les obertures per impedir l'entrada de coets i d'espires que puguin causar un incendi.

• Recolliu la roba estesa i plegau els tendals per prevenir que es puguin encendre.

• Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per reduir la calor, no els en tireu. Així evitareu que la pólvora es banyi i exploti o surti en una direcció imprevista, en lloc de cremar-se.

• Protegiu els aparadors i les vidrieres ubicades a l'itinerari que seguiran els grups de foc. Podeu utilitzar com a protecció cartrons, per evitar cremades als vidres i altres elements de l'immoble.