Sati

     

      Creat el  2008 de la mà de l'escultor Luís López Gómez, fet de fibra de vidre, un dimoni assegut dins un brasser, el treuen damunt  les espatles quatre dimonis. Du una torxa a cada mà.