Sati

     

Creat el 2008 per l'escultor Luís López Gómez, és un dimoni assegut dins un braser fet de fibra de vidre. El treuen damunt les espatles quatre dimonis. Du una torxa a cada mà.