Es Ca d'Inca       Construït l'any 2016 per la colla inquera Fieres de Foc, inspirat en un ca mitològic de tres caps, fet de fibra de vidre i xassís de ferro, 20 punts de foc, capaç de tirar foc per les boques, és qualcat per un dimoni..